בכל שנה מפרסם המרכז הארצי ניתוח סטטיסטי לגבי הבחינה הפסיכומטרית. להלן נתונים מעניינים שליקטנו עבורכם:

סך נבחנים - מדי שנה נבחנים כ-70,000 איש בבחינה הפסיכומטרית, כאחוז מאוכלוסיית ישראל.
ציונים - הציון הכללי הממוצע בבחינה הפסיכומטרית עומד על כ-530. רק כ-6% מהנבחנים מקבלים ציון של 700 ומעלה. רק כ-3% מקבלים ציון הגבוה מ-725.
גיל - מרבית הנבחנים הם בגילאי 20-25.
מגדר - כ-60% מהנבחנים בבחינה הפסיכומטרית הן נשים, אך הציון הממוצע של הגברים גבוה יותר. בבחינות הבגרות, לעומת זאת, הנשים עוקפות את הגברים בממוצע הכללי.
שפה - רק כשני שליש מהבחינות הפסיכומטריות הן בשפה העברית. הציון הכללי הממוצע בנוסח המשולב עברית-אנגלית הוא הגבוה ביותר ועומד על כ-570. כ-1,000 איש מבצעים את הבחינה הפסיכומטרית בספרדית ובצרפתית.
ניסיון - כשני שליש מהנבחנים מבצעים את הבחינה בפעם הראשונה. ממוצע הציונים של הנבחנים בפעם השנייה ומעלה גבוה יותר.

מידע נוסף בנושא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה