ניתן להיבחן בבחינה הפסיכומטרית במספר שפות (עברית, ערבית, רוסית, צרפתית וספרדית). כל הבחינות הללו זהות לחלוטין וההבדל היחיד ביניהן הוא השפה בה הן כתובות.

אפשרות נוספת היא בחינה בנוסח משולב, אשר משלב בין עברית לאנגלית בבחינה. בחינה בנוסח זה מיועדת לנבחנים ששפת אימם הינה אנגלית, או לנבחנים ששפת אימם אינה עברית אך רמת האנגלית שלהם גבוהה מזו של העברית. הבחינה זהה כמעט לחלוטין לבחינה בעברית והשאלות מוצגות באנגלית וגם בעברית, כאשר מילים נבחרות מתורגמות בבחינה לשפות נוספות (רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית והולנדית). את מטלת הכתיבה ניתן לכתוב בעברית, באנגלית או בכל אחת מהשפות הנוספות שצוינו.

יש לשים לב שבחינות בשפות זרות ונוסח משולב לא מתקיימות בכל מועד.

מידע נוסף בנושא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה