החל ממועד אוקטובר 2012 הוכנסו מספר שינויים בבחינה.

בתחום המילולי נוספה מטלת חיבור אשר מבוצעת בתחילת הבחינה במשך חצי שעה. זה המקום היחיד בבחינה שבו התלמידים מביעים עצמם בכתב ולא עונים על שאלות ברירה מרובה.

בכל פרק הופחתה כמות השאלות וכך גם קוצר הזמן המוקצב לעשרים דקות לפרק (בניגוד לעשרים וחמש דקות לפרק כפי שהיה נהוג בעבר).

לכל תלמיד ניתנים שלושה ציונים: ציון כללי כפי שהיה נהוג בעבר, ציון בדגש מילולי וציון בדגש כמותי. קיימות פקולטות המתחשבות בציון אחד מתוך השלושה. מומלץ לבחון מול הפקולטה אליה אתם מעוניינים להתקבל מהו הציון אליו היא מתייחסת.

נושאים שהוצאו מהבחינה: השוואה כמותית, שאלות פ.ט.ל (החלפת אותיות) ומילים וביטויים בעברית.