בחינה בתנאים מותאמים נועדה לאפשר לבעלי מגבלות פיזיות ו/או לקויות למידה ו/או קשב וריכוז להיבחן בבחינה הפסיכומטרית בתנאים מקלים המותאמים להם.

דגשים חשובים:

הקלות מטעם משרד החינוך שקיבלתם בתקופת התיכון לא מבטיחות לכם אישור להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים.
על מנת לקבל אישור להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים יש לבצע איבחון מקצועי על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן מבוגרים בעלי לקויות למידה.
על הפונים בבקשה לאישור להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים להירשם, ראשית, לבחינה עצמה. בקשות של פונים שלא נרשמו לבחינה לא ידונו.

דוגמאות להקלות אפשריות:

אפשרות להיבחן בבחינה פסיכומטרית ממוחשבת - בחינת מפע"ם.
מתן תוספת זמן לבחינה.
מתן תוספת זמן לכל פרק או לחלקים מסוימים.
הנגשת הבחינה בשל מגבלות פיזיות.
האזנה להקלטה של פרקי הבחינה באנגלית.
לקויות ראייה - מתן טופס בחינה וגיליון תשובות מוגדלים; היעזרות בטמ"ס.
כמותי - שימוש במחשבון לארבע פעולות חשבון.
מילולי - הקלדה של מטלת כתיבת החיבור.

דוגמאות להקלות שלא ינתנו:

אנגלית - שימוש במילון אלקטרוני.
פטור מתחום כלשהו בבחינה (מילולי, כמותי, אנגלית).
הסבר לשאלות.
סימון התשובה בחוברת ולא בגיליון התשובות.

בחינה בתנאים מותאמים מתקיימת שלוש פעמים בשנה במועדים אפריל, יולי ודצמבר, אך מכיוון שתמיד ייתכנו שינויים בהיבט זה אנו ממליצים לעקוב אחר פרסום המועדים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

מידע נוסף בנושא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה