עד שנת 1981 לא בוצע מיון אחיד לצורך קבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. כל פקולטה בכל אוניברסיטה בחנה את המועמדים השונים לפי ראות עיניה. על מנת לשפר את תהליך המיון הקימו האוניברסיטאות את המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אשר שם לו למטרה לקבוע כללי מיון אחידים לצורך קבלה ללימודים במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. כך נולדה בשנת 1981 הבחינה הפסיכומטרית בישראל.

הידעת?

עד שנת 1985 לא ידעו הנבחנים את הציון שקיבלו. הציון נשלח למוסדות להשכלה הגבוהה בלבד.
עד שנת 1990 כללה הבחינה שאלות ידע כללי (הנהוגות כיום במבחני הקבלה לקורס צוערים של משרד החוץ) ושאלות צורות (הנהוגות כיום בבחינות פסיכוטכניות רבות לצורך מיון קבלה לעבודה ולמסגרות בטחוניות שונות).
החל משנת 2012 נוספה לבחינה מטלת כתיבה.
High Q הוקמה כבר בשנת 1983 והחלה להכין את המועמדים לאוניברסיטאות לבחינה הפסיכומטרית.