הציון הסופי מחושב באמצעות שקלול ציוני הגלם שקיבלתם עבור כל אחד מתחומי הבחינה בהתאם למספר התשובות הנכונות אותן צברתם באותו תחום בכלל פרקי הבחינה (50-150 לכל תחום). חשוב לזכור שתשובות שגויות לא מפחיתות ניקוד, כך שמוטב לכם לנחש מאשר לא לענות כלל! הציון הסופי בבחינה נע בין 200 ל-800 וניתן בשלושה אופנים: ציון רב תחומי, ציון בדגש מילולי וציון בדגש כמותי.

ציון רב תחומי: מעניק לתחום המילולי ולתחום הכמותי משקל של 40% כל אחד ולתחום האנגלית משקל של 20%.

ציון בדגש מילולי: מעניק לתחום המילולי משקל של 60% ומשקל של 20% לתחומים הנותרים.

ציון בדגש כמותי: מעניק לתחום הכמותי משקל של 60% ומשקל של 20% לתחומים הנותרים.

למטלת החיבור משקל של 25% מהציון בתחום המילולי אך לא ניתן לדעת כמה קיבלתם במטלת החיבור עצמה.

מידע נוסף בנושא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה