הבחינה הפסיכומטרית היא בחינה שמשמשת ככלי למיון וסינון מועמדים ללימודים במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. הבחינה נערכת בישראל החל משנת 1981 ומטרתה המוצהרת, יחד עם ציוני הבגרות של המועמדים, היא לנבא את סיכויי הצלחתם בשנה הראשונה ללימודיהם. בפועל, הבחינה נועדה לשמש כאמצעי מיון שמופעל על ידי האוניברסיטאות, להבדיל מבחינות הבגרות הנערכות על ידי משרד החינוך.

עבור פקולטות בהן גדול הביקוש מן ההיצע, הרי שציוני הבחינה מסייעים לדרג את המועמדים שמעוניינים להירשם אליהן וציון מעבר מינימלי שנקבע עבור כל פקולטה מבטיח סינון מראש של מועמדים שקלושים סיכוייהם לסיים בהצלחה את הלימודים.

הבחינה מחולקת לשלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.

בתחום החשיבה המילולית התלמידים נבחנים על יכולתם לכתוב חיבור בשפה אקדמית, אנלוגיות, השלמת משפטים, שאלות הגיון והבנת הנקרא.

בתחום החשיבה הכמותית התלמידים נבחנים על שלל נושאים כמותיים דוגמת אלגברה, בעיות מילוליות, גיאומטריה והסקה מתרשים.

בתחום האנגלית התלמידים נבחנים על אוצר מילים, ניסוח מחדש של משפטים מורכבים והבנת הנקרא.

בפועל הבחינה מורכבת ממטלת חיבור (30 דק') ומשמונה פרקים בסדר אקראי (20 דק' לכל פרק). בבחינה יופיעו שני פרקים מכל תחום שנכללים בחישוב ציון הבחינה ושני פרקי "פיילוט" אשר ציונם לא נכלל בחישוב הציון (שימו לב - לא ניתן לדעת מהם פרקי הפיילוט ועל כן ממולץ לפתור את כל פרקי הבחינה במלוא הרצינות).

מלבד מטלת החיבור כל שאלות פרקי הבחינה הינן שאלות ברירה מרובה שבהן על הנבחנים לסמן על גבי דף סימון תשובה אחת נכונה מתוך ארבע ברירות ("בחינה אמריקאית").

בבחינה ניתן להיבחן בשפות עברית, אנגלית (בנוסח משולב), ערבית, רוסית, צרפתית וספרדית.

מידע נוסף בנושא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה