פתרונות לסימולציה פסיכומטרית

לכל אחד מ-8 פרקי הסימולציה מוצג מפתח תשובות נכונות. השוו את התשובות במפתח התשובות לאלו שסימנתם בגיליון התשובות, וסיפרו על כמה שאלות עניתם נכונה בכל אחד משמונת הפרקים. רשמו את כמות התשובות הנכונות שעניתם ליד כל פרק - זה ישמש אתכם בחישוב הציון.

לאחר החישוב, ניתן ומומלץ לקרוא בעיון את הפתרונות המלאים לכל פרק, המוצגים ומוסברים בפירוט לפי שיטות הלימוד של High-Q.

לחישוב ציוני הסימולציה

מפתח תשובות
פרק 1 – חשיבה כמותית
פרק 2 – חשיבה מילולית
פרק 3 – חשיבה כמותית
פרק 4 – אנגלית
פרק 5 – חשיבה מילולית
פרק 6 – אנגלית
פרק 7 – חשיבה כמותית
פרק 8 – אנגלית