חישוב ציון פסיכומטרי לסימולציה

מלא/י את מספר התשובות הנכונות שענית בכל אחד מהפרקים לחישוב הציון.

כמות
תשובות
נכונות
פרק
פרק 1 - חשיבה כמותית
פרק 2 - חשיבה מילולית
פרק 3 - חשיבה כמותית
פרק 4 - אנגלית
פרק 5 - חשיבה מילולית
פרק 6 - אנגלית
פרק 7 - חשיבה כמותית
פרק 8 - אנגלית
ציוניך בתחומי הבחינה:
מילולי
__________
כמותי
__________
אנגלית
__________
ציון כללי
__________
ציון בדגש מילולי
__________
ציון בדגש כמותי
__________

סולם הציונים בכל אחד מהתחומים הוא מ-50 ועד 150.

סולם הציון הכללי הוא מ-200 ועד 800.

הציון הכללי מחושב על סמך הציונים בכל אחד מהתחומים, כאשר הציון המילולי מהווה 40%, הכמותי 40% והאנגלית 20%.