שאלון הבחינה בהיסטוריה א חורף תשע"ח

פתרון הבחינה בהיסטוריה א חורף תשע"ח

שאלון הבחינה בהיסטוריה לפי הרפורמה חורף תשע"ח

פתרון הבחינה בהיסטוריה לפי הרפורמה חורף תשע"ח