תעודת הבגרות היא תעודה שאותה מנפיק משרד החינוך, המעידה על מילוי דרישותיו בהצלחה. אותן דרישות, כוללות, כפי שיפורט בהמשך, צבירה של 20 יחידות לימוד מתוך מקצועות חובה, מקצועות בחירה מחייבת, מקצוע אחד ברמה מוגברת (בהיקף של 4 יח"ל לפחות, בנוסף לבחינה באנגלית) ומקצוע אחד מתוך רשימת מקצועות "תרבות עולם".

תעודת בגרות מלאה הינה תנאי בסיסי והכרחי לקבלה ללימודים אקדמיים. בנוסף, במרבית המוסדות והחוגים נדרשים המועמדים להשיג "ציון התאמה", המחושב ע"י שקלול הציון הפסיכומטרי וציוני בחינות הבגרות, על מנת להתקבל ללימודים. ככל שממוצע ציוני הבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית גבוהים יותר, כך יגדל הסיכוי שלך להתקבל לחוגים מבוקשים.

מקצועות החובה

להלן פירוט מקצועות החובה והיקפי יחידות הלימוד בתעודת הבגרות. בחלק מהמקצועות ישנה אפשרות להיבחן בהיקף יחידות לימוד גדול יותר:

בגרות במתמטיקה - 3 יחידות לימוד לפחות
בגרות באנגלית* - 3 יחידות לימוד לפחות
בגרות בלשון - 2 יחידות לימוד לפחות
בגרות בתנ"ך - 2 יחידות לימוד לפחות
בגרות בספרות - 2 יחידות לימוד לפחות
בגרות באזרחות - 2 יחידות לימוד לפחות
בגרות בהסטוריה - 2 יחידות לימוד לפחות

* לתשומת לבך, במקום הבחינה באנגלית, ניתן להבחן בשפה זרה אחרת כגון איטלקית, אמהרית, גרוזינית ועוד. היקפי יחידות הלימוד והנהלים מפורטים באתר משרד החינוך.

מקצועות מוגברים

בנוסף לשבעת מקצועות החובה המפורטים מעלה, יהיה עליך להבחן באחד ממקצועות הבחירה ברמת 4 או 5 יחידות לימוד. יחידות אלו יעניקו לך נקודות בונוס, ישפיעו על ממוצע ציון הבגרות שלך באופן משמעותי ויסללו לך את הדרך לאקדמיה.

בנוסף לשבעת מקצועות החובה המפורטים מעלה, יהיה עליך להבחן באחד ממקצועות הבחירה ברמת 4 או 5 יחידות לימוד. יחידות אלו יעניקו לך נקודות בונוס, ישפיעו על ממוצע ציון הבגרות שלך באופן משמעותי ויסללו לך את הדרך לאקדמיה.

מקצוע כללי (תרבות עולם)

תעודת הבגרות שלך, תכלול בנוסף למקצועות החובה, מקצוע אחד לפחות מתוך רשימת המקצועות המכונים "תרבות עולם". בחינות אלו תוכלנה להתקיים במסגרת של מקצוע אחד והן אינן חייבות להתפצל בין מקצועות שונים. לדוגמא, באם נבחנת בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד, הנך עומד בדרישות לגבי בחינות הבחירה, החובה ותרבות עולם, כל זאת משום שנבחנת ב-2 יחידות לימוד נוספות מעבר למינימום הנדרש במקצוע זה.