בחינת אמיר"ם היא בעצם בחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) ממוחשבת. בחינת אמיר"ם ניתנת באמצעות מחשב ומשמשת כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים. בניגוד לבחינת האמי"ר שהציון שלה אחיד ומשמש את המוסדות האקדמיים בישראל, בחינת אמיר"ם נערכת באופן פרטי על ידי מוסדות אקדמיים שונים והציון שלה תקף לאותו מוסד בו היא נערכת. על כן, הבחינה מיועדת בפועל לסטודנטים או למועמדים למוסדות אקדמיים בישראל (אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות וכדומה) אשר המוסד שהם לומדים בו או נרשמו אליו מבקש לאמוד את ידיעותיהם באנגלית, אם לשם קבלתם ללימודים ואם כדי למיינם לרמות של קורסי החובה באנגלית או לפטור אותם מהם. לעיתים מוסדות לימוד מסויימים מתייחסים רק לציון בחינת אמיר"ם, רק לציון בחינת אמי"ר ולעתים לשניהם. במרבית המקרים מוסדות הלימוד מקבלים גם את הציון של חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

נושאי הבחינה זהים לבחינת האמי"ר, אך היא מבוצעת באמצעות מחשב. כל השאלות הינן מסוג ברירה מרובה ("בחינה אמריקאית"). הזמן בבחינה מוקצב לכל שאלה בנפרד, ואין אפשרות לצבור אותו לאורך הבחינה. כלומר, מתן תשובה לפני תום הזמן המוקצב לשאלה לא יזכה בתוספת זמן בשאלות האחרות. לכל שאלה בבחינה מוקצב פרק זמן סביר, והוא מאפשר לענות עליה בלי למהר יתר על המידה. בחלק של הבנת הנקרא מוקצב זמן נפרד לקריאת הקטע, ולאחר מכן מוקצב זמן לכל שאלה. אורך זמן הבחינה הכולל הממוצע הוא 60 דקות.

מכיוון שבחינת אמיר"ם נערכת באחד מן המוסדות המבקשים לבחון את תלמידיהם או את מועמדיהם בדרך זו, ההרשמה לבחינה נעשית רק באמצעות המוסד שהזמין את הבחינה.

מידע נוסף בנושא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה