Google+      
תמונת אווירה למאמר על פסיכומטרי
הבחינה הפסיכומטרית

חישוב ציון פסיכומטרי

תלמידים רבים שואלים אותנו "כיצד מתבצע חישוב פסיכומטרי" בשלב זה אנחנו מחזירים את השאלה אליהם: "אתם מתכוונים חישוב שאלה פסיכומטרית כלשהי או חישוב ציון פסיכומטרי?" בדרך כלל הם מתכוונים לאחרון. אז החלטנו להסביר לכולם. בניגוד לחישוב המתבצע בעת חישוב ציוני בגרות, שם יש אלמנט הערכתי, סובייקטיבי, המתווסף לציון הבחינה שרמת הקושי שלה משתנה ממועד למועד, הבחינה הפסיכומטרית היא יחסית. לא משנה מתי ניגשתם ומה רמת הבחינה, הציון שלכם ישקף את היכולות שלכם באופן יחסי לאוכלוסיה, אין כאן אלמנט הערכתי. לא משנה, למשל, אם השתתפתם בשיעור או לא.

מבנה הבחינה הפסיכומטרית

בחינה פסיכומטרית בנויה משמונה פרקי בחינה ומטלת חיבור. שמונה הפרקים מורכבים משלושה חלקים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית (ובנוסף מטלת חיבור) ופרק אנגלית. חשוב לזכור: שניים מתוך שמונה הפרקים הם פרקי פיילוט ולכן ל אין להם השפעה על הפסיכומטרי. במילים אחרות, חישוב ציון פסיכומטרי נקבע אך ורק על פי מטלת כתיבת החיבור ושישה פרקי בחינה בלבד – שני פרקים בכל אחד מהתחומים: כמותי, מילולי ואנגלית.

איך מתבצע חישוב הציון הפסיכומטרי?

לאחר שסיימתם את הבחינה מתבצע חישוב ציון פסיכומטרי בדרך הבאה: בכל אחד מהתחומים מתקבל ציון פסיכומטרי נפרד (ציון בסולם האחיד) ועוד 3 ציוני פסיכומטרי: ציון רב-תחומי, ציון בדגש מילולי וציון בדגש כמותי.

בשלב הראשון מחושב ציון פסיכומטרי גולמי (ציון גלם). ציון זה הוא סיכום של כל התשובות הנכונות שלכם בכל אחד מתחומי הבחינה. למשל: בכל פרק חשיבה כמותית יש 20 שאלות, וציון הגלם המרבי הוא 40 נקודות (לכל שאלה ניקוד זהה). אגב, זהו שלב ביניים בעת חישוב ציון פסיכומטרי והמרכז הארצי לבחינות אינו מפרסם ציון פסיכומטרי זה.

אז לכל ציון גלם מותאם ציון פסיכומטרי בסולם האחיד. ציון פסיכומטרי זה נע בטווח שבין 50 ל-150 בעבור כל אחד משלושת הפרקים בבחינה והוא אינו מושפע ממועד הבחינה או רמת הקושי שלה. חישוב ציון זה מתבצע במטרה לדרג את הנבחן באופן יחסי לעומת נבחנים אחרים ובכך לשמור על אחידות והוגנות בציוני פסיכומטרי.

ציון בסולם אחיד חשוב כי במוסדות אקדמיים מסוימים מתמקדים לעיתים בחלק ממרכיבי הבחינה ולאו דווקא בציון הסופי. ישנה חשיבות גדולה בעיקר לציון בתחום האנגלית. הציון הזה קובע את רמת הפטור שתקבלו מלימודי אנגלית במהלך התואר הראשון.

מטלת החיבור מהווה 25% מהציון בפרק המילולי המשוקללים אל תוך הציון בסולם אחיד, כלומר למטלת החיבור השפעה רבה על ציון זה, כמו גם על השורה התחתונה: הציון הסופי שלכם.

אם כך, חישוב ציון הוא למעשה ממוצע משוקלל של הציונים בשלושת הפרקים (מילולי, כמותי ואנגלית). תוצאת חישוב ממוצע משוקלל זה היא מספר שנע בין 50 ל-150. לכל מספר בתחום זה מותאם ציון סופי הנע בין 200 ל-800.

החל ממועד אוקטובר 2011 מחושבים שלושה ציוני פסיכומטרי שונים. לכל אחד מהם משקל יחסי שונה לתחומים השונים. לדוגמה:
חישוב ציון פסיכומטרי כללי רב-תחומי מורכב מ-40% חשיבה מילולית, 40% חשיבה כמותית, ו-20% אנגלית
חישוב ציון פסיכומטרי כללי בדגש מילולי מורכב מ-60% חשיבה מילולית, 20% חשיבה כמותית, ו-20% אנגלית
חישוב ציון פסיכומטרי כללי בדגש כמותי מורכב מ-20% חשיבה מילולית, 60% חשיבה כמותית, ו-20% אנגלית

בדיקת ציון פסיכומטרי? אולי בעתיד

אז מה עכשיו? לצערנו בזמן שמחכים לציון הסופי אין למי להתקשר לנדנד, אי אפשר לבצע בדיקת ציון פסיכומטרי באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה. אבל מי יודע העולם שלנו מתפתח כל העת והופך מודרני ודיגיטלי מרגע לרגע ואולי כשהילדים שלכם יגשו לבחינה הפסיכומטרית יהיה ניתן לבצע בדיקת ציון פסיכומטרי בלחיצת כפתור. אבל בינתיים חייבים להמתין בסבלנות. שיהיה בהצלחה!

בהצלחה!