Google+      
רקע למאמר על חשיבה פסיכומטרית
הבחינה הפסיכומטרית

המרכז הארצי לבחינות והערכה

רגע לפני שמתחילים קורס פסיכומטרי כדאי להכיר את מי שאחראי על כתיבת המבחן, זה שעומד ביניכם לבין כניסה למוסד האקדמי הנחשק: תכירו את המרכז הארצי לבחינות והערכה.

המרכז הארצי לבחינות והערכה הוא המוסד העומד מאחורי כתיבת כל מבחן פסיכומטרי, בכל שנה, בכל מועד. מרכז ארצי לבחינות והערכה זה, קובע את הסטנדרטים, כותב את השאלות אחראי לבדיקת הבחינו וכמובן גם למתן הציונים.

עד לפני 1981 לא היה מרכז ארצי לבחינות והערכה בישראל. המרכז הארצי לבחינות והערכה הוקם ב-1981, בעקבות החלטת ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל. מאז אותה שנה עושה בישראל המרכז הארצי לבחינות והערכה פסיכומטרי. כלומר עמל על המבחנים, מתחקר, מטייב וכו'.

עד אותה שנה לא היו קיימים בכלל מבחנים פסיכומטריים וכמובן שגם לא היו קורסים פסיכומטריים. אז איך התקבלו? כל אוניברסיטה הנהיגה שיטת קבלה אחרת וזה דרש מימון וכוח אדם רב ובעיקר הקשה מאוד על המועמדים לקבלה. דיונים רבים התקיימו בנושא ולאחריהם התאגדו מוסדות ההשכלה בארץ והחליטו על הקמת המרכז הארצי לבחינות והערכה שיפעיל מערך בחינות אחיד – ותגידו "ברוכות הבאות" לבחינות הפסיכומטריות. הבחינות הללו סייעו ומסייעות בתהליכי המיון ונועדו כדי לנסות ולנבא את סיכויי ההצלחה האקדמיים של כל מועמד (אגב, המרכז הארצי לבחינות הוא עמותה ללא כוונת רווח).

צוות העובדים של המרכז הארצי לבחינות והערכה מורכב ברובו מאנשי מקצוע בכירי בתחום הפסיכומטריקה (מדע העוסק בבחינת כישורים מנטליים וקוגנטיביים של אדם ביחס ליכולות של אנשים אחרים). מומחים אלו אחראיים על כתיבת כל מבחן פסיכומטרי איתו תתמודדו במהלך הקורס. את פעילותם של מומחי המרכז הארצי לבחינות מלווה מועצה מדעית ובה חברים אנשי מקצוע מישראל ומחו"ל. המועצה מבקרת את הפעילות הנעשית במרכז ודואגת לשמירה על רמה גבוהה של המרכז הארצי לבחינות ושל כל מבחן פסיכומטרי.

מטרות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

המרכז הארצי לבחינות שם לעצמו מספר מטרות ובמרכזן הפעלת מערך בחינות אחד שיסייע בתהליך המיון של המועמדים להשכלה הגבוהה בארץ. חוץ מכתיבת כל מבחן פסיכומטרי, המרכז הארצי לבחינות אחראי גם על מבחנים נוספים כגון מבחן אמי"ר באנגלית, מבחן מתא"ם המיועד לקבלה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה, מבחן מו"ר לקבלה ללימודי רפואה ועוד. בסך הכל מבצעים את הבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות כ-80 אלף מועמדים בשנה ולכולם מחלק המרכז הארצי לבחינות והערכה ציונים.

המרכז הארצי לבחינות והערכה מקיים מחקר שוטף על ההיבטים השונים של תנאי הבחינה מתבסס על נתוני המשוב המתקבלים דרך קבע מן הנבחנים.

המרכז הארצי לבחינות – לא רק בישראל

בחינות פסיכומטריות משמעות כדרך למיון מועמדים למוסדות הלימוד לא רק בישראל, אלא גם במדינות נוספות רבות ברחבי העולם. כלומר, יש מוסד מקביל של מרכז ארצי לבחינות והערכה גם במדינות אחרות. בחינת הכניסה הפסיכומטרית מעריכה מגוון של יכולות הבאות לידי ביטוי במהלך הלימודים האקדמיים ומסייעת למיין את המועמדים לפי מידת סיכוייהם להצליח בם. מרכז הארצי לבחינות והערכה מקיים בחינה פסיכומטרית בכמה מועדים במהלך השנה ובכל רחבי ישראל, וכן במקומות מסוימים מחוץ לישראל. אם שפת אמכם אינה עברית, אין מה לדאוג כי מרכז ארצי לבחינות והערכה מקיים בחינה מותאמת לשפות שונות: ערבית, רוסית, צרפתית וספרדית כדי לאפשר לרוב המועמדים להיבחן בשפת אימם. כמו כן, מציע מרכז הארצי לבחינות והערכה נוסח בחינה משולב עברי-אנגלי עם תרגום של מילים נבחרות לשפות נוספות.

אז מה בתכלס?

החבר'ה של מרכז הארצי לבחינות והערכה הם אנשים רציניים מאוד ועבודתם איכותית ומדויקת, ומכאן שאין קיצורי דרך - אם אנחנו רוצים להצליח עלינו להתכונן ליום המבחן בצורה הטובה ביותר. צריך לתרגל ולעבוד קשה בעזרת קורס פסיכומטרי רציני.

בהצלחה!